glashusetihäljarp.blogg.se

Med detta hus vill jag och min man skapa ett fantastiskt boende där vi kan bli självförsörjande på grönsaker, frukt och bär, minska vår miljöpåverkan och kunna vistas ute större delen av året. Vi flyttar till Häljarp fysiskt men vädermässigt flyttar vi till norra Medelhavet.

Nu är markarbetet klart för både glas- och stenhus...

Kategori: Bakgrund, Bilder

Arbetet med att hårdgöra ytan för både hus och glashus är nu klart. Nu ska jorden sätta sig innan vi kan lägga plattan. Bygglovet är som sagt inlämnat till kommunen och vi har fått några saker som ska kompletteras men det känns skönt att vi är på gång. 
 
Vi har nu några månader på oss att få el-, vvs-, va- entreprenörer med i byggprocessen. Eftersom vi ska agera byggherre själva är det viktigt att entreprenörerna får vara med i starten så att vi tar del av deras kunskap och expertis.
Ett första möte med vvs- och elentreprenör är avklarat i veckan, kontinuerliga möten och telefonsamtal hålls med byggare och kvalitetsansvarig för bygget, så kallade byggmöten. Ju fler som efterhand blir involverade desto viktigare är byggmötena. 
 
Första bilden är tagen mot sydväst, andra bilden mot syd och tredje bilden är tagen mot nordost.