glashusetihäljarp.blogg.se

Med detta hus vill jag och min man skapa ett fantastiskt boende där vi kan bli självförsörjande på grönsaker, frukt och bär, minska vår miljöpåverkan och kunna vistas ute större delen av året. Vi flyttar till Häljarp fysiskt men vädermässigt flyttar vi till norra Medelhavet.

Regen Villages

Kategori: Bakgrund

Hej,
 
En spännande söndag........idag träffade vi James, VD för ett bolag som har planer på att  bygga en by av naturhus i Lund. James bor och lever i Kalifornien, USA men det är ju inte där marknaden finns. Företaget heter Regen Villages och de bygger just nu ett eget kretsloppssamhälle utanför Amsterdam. Samfälligheten (eller liknande) kommer att vara helt frånkopplade från det kommunala nätet både när det gäller vatten och energi. Samfälligheten kommer också att vara helt självförsörjande på bla grönsaker och tankar finns också på andra födoämnen (som djurhållning)
 
Husen i Lund kommer att vara allt från lägenheter till enfamiljsbostäder. Man kommer att erbjuda olika boendealternativ och prisklasser. I samfälligheten kommer det, förutom bostadshusen, även att finnas energihus (hus där elen produceras), reningsverk, växthus för att odla etc. Alla med ett skal av glas.
Hela byn ska kunna fungera av sig själv....med hjälp av de som bor där förstås. Tanken är att alla invånarna ska bidra på olika sätt för att kretsloppet ska fungera. När man arbetar i samfälligheten loggar man sina timmar och så dras det av på årsavgiften (eller månadsavgiften).....och mycket mer. 
 
Spännande idéer och kontakt, James gillade vår idé och vi bestämde oss för att hålla kontakten. 
 
När det gäller vårt "lilla" projekt så har Olof tagit ett stort grepp om projektet :)
Vi har haft ett andra samtal med byggnadsinspektören där vi framförde våra åsikter när det gäller remissen från Räddningstjänst och nu väntar på kommunens svar.
 
Ha det gott i höstvädret!
Sanne
 
Kommentera inlägget här: